Simteknik och analys – andning

Under Simboost i Eskilstuna i oktober hade vi också teknikgenomgångar på ”land”.

Vi planerar göra liknande på kommande Simboost den 12-14 maj också i Eskilstuna. Läs mer här: