Nytt uppdrag som projektledare i Svensk Simidrott

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Nytt uppdrag som projektledare i Svensk Simidrott

Ytterligare ett nytt uppdrag på Svensk Simidrott som projektledare. Detta uppdrag blir att leda arbetet med Simidrottslinjen som inkluderar simidrotterna simning, vattenpolo, simhopp, konstsim och simning i öppet vatten.

Simidrottslinjen avser att bli Svensk Simidrotts gemensamma grund och metodik. Med lärandet i centrum ges simidrottaren möjlighet att få lära sig och växa genom många sinnen och utifrån sina förutsättningar och mognad. I Svensk Simidrotts föreningar ska du kunna börja tidigt med simidrott och fortsätta vara aktiv hela livet.

Det är en ära för mig att få ta mig an detta viktiga projekt. Simidrottslinjen är ett fantastiskt initiativ som jag har fått förtroendet att leda och utveckla. Idrotten är i ständig förändring och jag tycker att det är viktigt att Simidrottslinjen går hand i hand med samhällsutvecklingen, vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.

– Fredrik Ludde Lundin

Simidrott passar alla åldrar och förenar människor i gemenskap, tävlingsanda och skapar möjligheter för personlig utveckling och socialt engagemang. Idrotten har traditionellt huvudsakligen inriktat sin verksamhet på barn, ungdomar och unga vuxna i syfte att stärka fysiken, främja prestation och även ha en fostrande roll. Med dagens kunskap om sambandet mellan idrott/fysisk aktivitet och hälsa har idrotten en stor potential att förbättra hälsan och minska samhällskostnaderna.