Simning verkar vara en av de mest fördelaktiga träningsformerna

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Simning verkar vara en av de mest fördelaktiga träningsformerna

Aerobics Center Longitudinal Study (ACLS) pågick i inte mindre än 32 år. Forskare vid University of South Carolina, analyserade fysiologiska undersökningar och beteenden hos 40,000 män mellan 20 och 90 år gamla. Resultaten visade att risken att dö i förtid minskade drastiskt för de som simmade regelbundet.

Dr. Blair upptäckte även att samma grupp uppvisade högre kardiorespiratorisk kondition än vandrare och stillasittande personer. Kardiorespiratorisk kondition är ett mått på en persons förmåga att arbeta med stora muskelgrupper under en längre tidsperiod. Den visar inte enbart ens fysiska förmåga, utan används också för att mäta riskfaktorer för exempelvis hjärt- och kärlsjukdomar.

Ett flertal större studier har visat samband mellan hög kondition och ökad livslängd. Konditionsträning förhindrar även kognitiv försämring samt ökar livskvalitén. En annan undersökning som publicerades i Journal of Americal Medical Association i oktober 2016, fann att ju högre kardiorespiratorisk kondition, desto högre livslängd.

Läs hela texten här