Återhämtning viktigt & undvik överansträngning

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Återhämtning viktigt & undvik överansträngning

Under Coronapandemin har Folkhälsomyndigheten rekommenderat svenskar att fortsätta att träna som vanligt, givet att det görs säkert och med hänsyn till de allmänna råd som finns. Träning på låg eller måttlig ansträngningsnivå har i studier visat sig stärka kroppens immunförsvar vilket är positivt i dessa tider.

Läs artikeln (Idrott & kunskap, nummer 2 2020)