#staysafe covid-19

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

#staysafe covid-19

Informationen uppdaterad: 9 maj 2021

Motion är viktigt för folkhälsan och träning är en prioriterad verksamhet även under pandemin, anser Folkhälsomyndigheten. Från och med 14 december 2020 gäller skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar att förhindra smitta av covid-19, det innebär att alla i samhället har en skyldighet att vidta åtgärder för att förhindra smittspridning. Precis som det personliga ansvaret att följa de regionala rekommendationerna är det vårt ansvar att skapa aktiviteter som är säkra och hjälper till att minska smittspridningen. Vi följer nogsamt utvecklingen av läget och kan med kort varsel komma att fatta nya beslut.

Vårt förhållningssätt under denna utmanade situation är att främja psykisk och fysisk hälsa för alla våra deltagare, aktiviteterna kan behövas anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd tillåter smittsäker träning för alla. Vi håller (1) träningar utomhus, (2) minimerar antalet personer som närvarar samtidigt eller på annat sätt undviker trängsel, (3) uppmanar deltagarna att undvika att vara nära varandra & (4) resa till och från aktiviteten individuellt. Låt vårt enskilda ansvar i kombination med myndigheternas beslut få vara vägledande.

Fredrik Ludde Lundin, huvudtränare och CEO

Stanna hemma om du är sjuk:
Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls. Information om vad du ska göra om du blir sjuk hittar du på sidan Om du eller någon i familjen har blivit sjuk. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.

Personer bör när de tränar idrott eller bedriver någon annan fritidsaktivitet:

  • håller avstånd till varandra,
  • inte delar utrustning med varandra,
  • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  • undviker gemensamma omklädningsrum,
  • reser till och från aktiviteten individuellt,
  • utför aktiviteten i mindre grupper.

En relativt snabb effekt av minskad fysisk aktivitet är sänkt välbefinnande och ökad stress, något som kan vara viktigt när man tvingas arbeta och leva på nya sätt. Andra effekter är ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att vara regelbundet fysisk aktiv och bibehålla konditionen ökas motståndet mot dessa sjukdomar, vilket på sikt kan avlasta sjukvården, säger Örjan Ekblom. Docent, Med dr i fysiologi

www.gih.se den 23 mars 2020.