Information covid-19/coronavirus

Information covid-19/coronavirus

Informationen uppdaterad senast: 2 april kl. 11.45

Den rådande oron kring Coronaviruset har knappast passerat oss obemärkt förbi och vi hoppas att du mår bra. Vi, Sverige, världen är i ett besvärligt läge med Coronaviruset, där vi alla tvingas leva i ovisshet. Information som var ny igår är i dag gammal och det är nog så det kommer att vara en tid framåt.

Vad gäller träning/kurs så förhåller vi oss sig till de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.

Generella råd

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Personer över 70 år bör undvika offentliga miljöer och minska sociala kontakter och ska därför inte delta i gruppaktiviteter inomhus.
  • Minska moment med närkontakt, gör andra övningar istället.
  • Uppmana till att om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.

Folkhälsomyndigheten skriver att ”fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta”. Idrottsytor som simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Ett viktigt tillägg är att aktiviteterna bör anpassas för att minska risken för smittspridning.

Folkhälsomyndigheten 24 mars 2020.

Gällande Öppet vatten träning/kurser:
Våra träningar/kurser är vanligtvis upp till 20 deltagare per tillfälle och deltagarna delas upp under tillfället, vi anpassar träningen utifrån de rekommendationer som ges. När omständigheterna som tex väder och temperaturen tillåter kommer vi att starta öppet vatten säsongen, dessa extra tillfällena kommer att vara kostnadsfria och ordinarie träningar/kurser startar som planerat från vecka 22. Dessa tillfälle förmedlas som evenemang på vår facebooksida Coach Ludde / Swimming & Open Water

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
  • Ombyte sker utomhus nära sjön där vi ska simma vilket innebär att det finns stora ytor att byta om på och på sätt minska smittspridningen. 
  • Övningar med närkontakt (som tex gruppsimning, drafting) tas inledningsvis bort, vi gör andra roliga och nyttiga övningar istället.
  • Anmälan är öppen du erhåller mer information och bokar via denna länk

En konsekvens av den nya situationen är en påtaglig risk för stora förändringar i svenskarnas levnadsvanor, inte minst mängden och mönstret av fysisk aktivitet, säger Maria Ekblom. Docent, Med dr i neurovetenskap.

www.gih.se den 23 mars 2020.

Gällande bassängsimning
Sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet. Verksamheten hos oss i Stockholms stads simhallar fortsätter därför som vanligt, skriver Stockholms stad på https://motionera.stockholm. I nuläget finns inga restriktioner på eller beslut om att ändra på den vardagliga idrottsverksamheten som genomförs på Stockholm Stads anläggningar. Den rullar på som vanligt. Aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

En relativt snabb effekt av minskad fysisk aktivitet är sänkt välbefinnande och ökad stress, något som kan vara viktigt när man tvingas arbeta och leva på nya sätt. Andra effekter är ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att vara regelbundet fysisk aktiv och bibehålla konditionen ökas motståndet mot dessa sjukdomar, vilket på sikt kan avlasta sjukvården, säger Örjan Ekblom. Docent, Med dr i fysiologi

www.gih.se den 23 mars 2020.

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan återgår till träning.

TIPS:
Att stärka immunförsvaret hos dig med att anpassa träningsvolym (gäller all fysisk aktivitet), anpassa träningstiden på dygnet samt minska träningsintensiteten. Allt för att minska risken för sjukdom pga. för lite sömn eller för hög träningsbelastning.

Låt sunt förnuft i kombination med myndigheternas beslut få vara vägledande. 
Hälsningar, Fredrik Ludde Lundin