#staysafe covid-19/coronaviruset

#staysafe covid-19/coronaviruset

Informationen uppdaterad: 8 dec 2020

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmän- och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Vi följer nogsamt utvecklingen av läget och kan med kort varsel komma att fatta nya beslut.

Precis som det personliga ansvaret att följa de allmänna råden är det vårt ansvar att skapa aktiviteter som är säkra och hjälper till att förhindra smittspridningen. De allmänna råden från FHM kan du se här

Vårt förhållningssätt under denna utmanade situation är att främja psykisk och fysisk hälsa för alla våra deltagare, aktiviteterna kan behövas anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Låt personligt ansvar i kombination med myndigheternas beslut få vara vägledande.

Fredrik Ludde Lundin, huvudtränare och CEO

Folkhälsomyndighetens föreskrifter och nationella allmänna råd gäller i hela landet från den 14 december och gäller till och med den 30 juni 2021. Vissa av råden gäller specifikt för idrottsrörelsen och innebär att personer födda 2004 eller tidigare kan träna på ett sätt som minimerar risken för smitta om de:

  • håller avstånd till varandra,
  • inte delar utrustning med varandra,
  • när det är möjligt genomför aktiviteten utomhus,
  • undviker gemensamma omklädningsrum,
  • reser till och från aktiviteten individuellt,
  • utför aktiviteten i mindre grupper.

Personligt ansvar:
Du är skyldig att vidta försiktighetsåtgärder för att skydda dig själv och andra mot spridning av covid-19. Du ska själv tänka igenom hur du kan undvika att bli smittad och hur du kan undvika att smitta andra. Du ska visa hänsyn till dina medmänniskor, vilket är särskilt viktigt i förhållande till personer i riskgrupper.

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan du återgår till träning.

En relativt snabb effekt av minskad fysisk aktivitet är sänkt välbefinnande och ökad stress, något som kan vara viktigt när man tvingas arbeta och leva på nya sätt. Andra effekter är ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att vara regelbundet fysisk aktiv och bibehålla konditionen ökas motståndet mot dessa sjukdomar, vilket på sikt kan avlasta sjukvården, säger Örjan Ekblom. Docent, Med dr i fysiologi

www.gih.se den 23 mars 2020.