#staysafe covid-19/coronaviruset

#staysafe covid-19/coronaviruset

Informationen uppdaterad senast: 22 okt 2020

Det är viktigt att känna till att covid-19 är en allmänfarlig och samhällsfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen och att man därför är skyldig att följa förhållningsregler för att förhindra smittspridning. Fysisk aktivitet är bra för folkhälsan, idrott och träning ska därför fortsätta, anser Folkhälsomyndigheten. Gym, simhallar och idrottshallar kan hålla öppet. Vi följer nogsamt utvecklingen av läget och kan med kort varsel komma att fatta nya beslut.

Precis som det egna ansvaret att följa de allmänna råden (FHM) är det vårt ansvar att skapa aktiviteter som är säkra och hjälper till att förhindra smittspridningen. De allmänna råden från FHM kan du se här

Vårt förhållningssätt under denna utmanade situation är att främja psykisk och fysisk hälsa för alla våra deltagare, aktiviteterna kan behövas anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. Låt sunt förnuft, eget ansvarstagande i kombination med myndigheternas beslut få vara vägledande.

Fredrik Ludde Lundin, huvudtränare och CEO

Vad gäller träning/kurs så förhåller vi oss sig till de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.

Generella råd som gäller i vår miljö

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Om det är möjligt, gå, cykla eller använd andra alternativa färdsätt till och från aktiviteterna.
  • Håll en armlängds avstånd till andra både inomhus och utomhus.
  • Håll avstånd till andra på idrottsplatser, badhus och gym och undvik att byta om i allmänna omklädningsrum.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.

Gällande Öppet vatten träning/kurser:
Våra träningar/kurser är vanligtvis upp till 30 deltagare per tillfälle och deltagarna delas upp under tillfället, vi anpassar träningen utifrån de rekommendationer som ges. Omständigheter som tex väder och temperatur är något vi hela tiden kan behöva anpassa utifrån.

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
  • Alla hjälps åt att stödja och ge utrymme för fysisk distansering.
  • Ombyte sker utomhus nära sjön där vi ska simma vilket innebär att det finns stora ytor att byta om på och på sätt minska smittspridningen. 
  • Övningar med närkontakt (som tex gruppsimning, drafting) tas delvis bort, vi gör andra roliga och nyttiga övningar istället.

Gällande bassängsimning
Sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet. Verksamheten hos oss i Stockholms stads simhallar fortsätter därför som vanligt, skriver Stockholms stad på https://motionera.stockholm. I nuläget finns inga restriktioner på eller beslut om att ändra på den vardagliga idrottsverksamheten som genomförs på Stockholm Stads anläggningar. Den rullar på som vanligt. Aktiviteter kan behövas anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

En relativt snabb effekt av minskad fysisk aktivitet är sänkt välbefinnande och ökad stress, något som kan vara viktigt när man tvingas arbeta och leva på nya sätt. Andra effekter är ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att vara regelbundet fysisk aktiv och bibehålla konditionen ökas motståndet mot dessa sjukdomar, vilket på sikt kan avlasta sjukvården, säger Örjan Ekblom. Docent, Med dr i fysiologi

www.gih.se den 23 mars 2020.

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan återgår till träning.