#staysafe covid-19/coronaviruset

#staysafe covid-19/coronaviruset

Informationen uppdaterad senast: 14 juni 2020

Vi, Sverige, världen är i ett utmanade läge i och med covid-19, där vi alla lever efter restriktioner. Vi följer nogsamt utvecklingen av läget och kan med kort varsel komma att fatta nya beslut.

Ändring från 14 juni

Folkhälsomyndigheten meddelade den 29 maj att man från och med den 14 juni häver tre av fem allmänna råd till idrotten. Råden som stryks är att undvika närkontakt, undvika onödiga resor och att skjuta upp eller ställa in matcher och tävlingar. Förbundet mot sammankomster och tillställningar med fler än 50 personer gäller fortfarande.

Vårt förhållningssätt under denna utmanade situation är att främja psykisk och fysisk hälsa för alla våra deltagare

Fredrik Ludde Lundin, huvudtränare och CEO

Vad gäller träning/kurs så förhåller vi oss sig till de riktlinjer och direktiv som Folkhälsomyndigheten och regeringen ger.

Generella råd som gäller i vår miljö

  • Den som är sjuk, även med milda symtom, ska inte delta i aktiviteter alls, utan stanna hemma till och med två dagar efter tillfrisknande. Insjuknar man under en idrottsaktivitet ska man gå hem direkt.
  • Om möjligt byta om hemma före och efter aktiviteter.
  • Dela inte vattenflaskor, munskydd och liknande som kan överföra saliv.
  • Minska moment med närkontakt, vi gör andra övningar istället (utgår från den 14 juni).

Gällande Öppet vatten träning/kurser:
Våra träningar/kurser är vanligtvis upp till 30 deltagare per tillfälle och deltagarna delas upp under tillfället, vi anpassar träningen utifrån de rekommendationer som ges. Omständigheter som tex väder och temperatur är något vi hela tiden kan behöva anpassa efter.

  • Fysisk aktivitet utomhus uppmuntras och innebär betydligt mindre smittspridningsrisk.
  • Alla hjälps åt att stödja och ge utrymme för social distansering.
  • Ombyte sker utomhus nära sjön där vi ska simma vilket innebär att det finns stora ytor att byta om på och på sätt minska smittspridningen. 
  • Övningar med närkontakt (som tex gruppsimning, drafting) tas inledningsvis bort, vi gör andra roliga och nyttiga övningar istället.

Gällande bassängsimning
Sim- och idrottshallar för föreningsidrott, spontanidrott och motion omfattas inte av förbudet. Verksamheten hos oss i Stockholms stads simhallar fortsätter därför som vanligt, skriver Stockholms stad på https://motionera.stockholm. I nuläget finns inga restriktioner på eller beslut om att ändra på den vardagliga idrottsverksamheten som genomförs på Stockholm Stads anläggningar. Den rullar på som vanligt. Aktiviteterna behöva anpassas för att minimera riskerna för smittspridning. 

En relativt snabb effekt av minskad fysisk aktivitet är sänkt välbefinnande och ökad stress, något som kan vara viktigt när man tvingas arbeta och leva på nya sätt. Andra effekter är ökad risk för insjuknande i hjärt- och kärlsjukdom och diabetes. Genom att vara regelbundet fysisk aktiv och bibehålla konditionen ökas motståndet mot dessa sjukdomar, vilket på sikt kan avlasta sjukvården, säger Örjan Ekblom. Docent, Med dr i fysiologi

www.gih.se den 23 mars 2020.

Om du har symtom på luftvägsinfektion, även milda, uppmanas du att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra. Symtom på infektion kan exempelvis vara feber, halsont eller hosta. Vänta minst två dygn efter att du blivit frisk innan återgår till träning.

Låt sunt förnuft i kombination med myndigheternas beslut få vara vägledande. 
Hälsningar, Fredrik Ludde Lundin