Sämre kondition för vissa yrkesgrupper

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Sämre kondition för vissa yrkesgrupper

Nu kommer alarmerande rapporter. Många yrkesgrupper i Sverige har allt sämre kondition. Studien är baserad på över 516 000 män och kvinnor från olika yrkesgrupper i åldrarna 18–65 år. Det visar den studie som GIH genomfört mellan 2001 och 2020. Yrkesgrupperna med störst nedgång var yrken inom administration och kundtjänst, samt inom maskinell tillverkning och transportyrken. Vidare var nedgången generellt större för män och yngre individer.

– Vi gjorde även en prognos för utvecklingen av kondition i dessa grupper fram till år 2040. Den visade på en fortsatt nedgång i kondition, speciellt i yrkesgrupper med lägre kvalifikationsnivå, säger Daniel Väisänen, doktorand och en av de ansvariga forskarna vid GIH.

– Studien visar på en oroande utveckling som kan komma att påverka folkhälsan negativt samt öka hälsoklyftan mellan olika grupper i samhället. Det är viktigt för både företag och samhälle att stärka hälsan för de som behöver det mest, säger Peter Wallin, vd på Health Profile Institute.

Kanske simning med företaget är något för dig och dina kollegor.