Använd draftingeffekten i Simning i öppet vatten!

Specialiserade på simning, i bassäng och i öppet vatten

Använd draftingeffekten i Simning i öppet vatten!

Att simma i grupp i öppet vatten kan ge flera fördelar och är vanligt förekommande inom öppet vatten-simning och triathlon. Att simma i grupp kan ge en känsla av gemenskap och ge mental stöd. Det kan vara mer motiverande och roligt att simma tillsammans med andra och dela upplevelsen.

Varför använda draftingeffekten? Vi kan se och lära av hur fiskarna/fåglarna simmar/flyger i grupp, till exempel i fylking, som har flera fördelar:

Minskar vattenmotståndet: 
Genom att simma i en linje eller V-formation (en fylking) kan fiskarna skapa en hydrodynamisk ström runt sina kroppar som minskar vattenmotståndet och därmed ökar hastigheten och effektiviteten när de simmar.

Bättre navigering: 
Fiskar som simmar i grupp kan använda varandra som referenspunkter för att navigera genom vattnet. Genom att hålla en fast position i gruppen kan fiskarna lättare orientera sig i förhållande till varandra och till omgivningen.

Tänkvärt:
Inom fordonsdesign är frontalmotstånd en viktig faktor att ta hänsyn till. Stora ytor, som till exempel en bilfront, skapar ett högre frontalmotstånd, vilket kan öka bränsleförbrukningen och sänka hastigheten. Frontalmotståndet på båtar beror på båtens form, storlek, hastighet och densitet av vattnet den rör sig igenom. Om båtens form är sådan att den skapar en hög motståndsyta, vilket innebär att det är en stor yta som möter vattnet, kommer båten att uppleva högre frontalmotstånd. Ju högre hastighet båten har desto större blir frontalmotståndet.

Sammanfattningsvis kan simma i grupp i Simning i öppet vatten ge fördelar som ökad säkerhet, underlättad navigering, mental stöd och möjligheten att utnyttja drafting-effekten för att förbättra simprestationen

På våra träningar i Simning i öppet vatten tränar vi bl.a. på gruppsim. Ibland lyckas det och ibland inte 😜. Men övning och erfarenhet är nyckeln till utveckling. Vi kör igång 22/5. Mer info & boka via länk i bion.